Geschiedenis van de Hoeve in HeijenAuthentieke graanschuurDe fundamenten van de Hoeve dateren uit de 16e eeuw, waarschijnlijk werd de boerderij bewoond door invloedrijke personen. Toendertijd was het gebied ‘Nieuw Erf’ bedekt met vennen en heidevelden. Later, begin 18e eeuw, werd er op deze plek een ontginningsboerderij gebouwd. Oorspronkelijk bedoeld om het hout op te slaan dat werd gekapt in de nabijgelegen bossen. Dit hout werd gebruikt voor de mijnbouw. Bijna werd in 1908 het woongedeelte door een brand verwoest. De schade bleef echter beperkt tot een zwart geblakerd gebouw, waar rondom een volledig nieuwe woning werd gebouwd. Toen tijdens de bouw de ankers van het jaar “1608” zichtbaar werden, heeft men de "6" omgedraaid in een "9". Vanaf 1930 werd de Hoeve een gemengd agrarisch bedrijf met melkkoeien, jongvee, kippen en een aantal varkens. Daarnaast werd er graan geteeld.

 

De Graanschuur is qua constructie nog steeds hetzelfde als 100 jaar geleden..Muur van de graanschuur

Pas eind jaren '50 had men hier electriciteit, voorheen werd de stroom door middel van een grote generator opgewekt. Tot halverwege de jaren '90 werden hier op de Hoeve de koeien gemolken en het jongvee opgekweekt. Nu is Hoeve "Carpe Diem" een plek waar men kan genieten van al het goede wat het (boeren)leven te bieden heeft.

 

Kerry Hill schapenNu een boerenterras, bed & breakfast en een mini-camping..

Wij zijn een gemengd agrarisch bedrijfje met nostalgische erfdieren in onze stallen of weide: Brandrode runderen, Bonte Bentheijmer scharrelvarkens en Barnevelder kippen. Op Hoeve "Carpe Diem" vinden geen échte grote boerenactiviteiten meer plaats. De dieren zorgen voor rust, natuur en gezelligheid!